തിരുക്കുടുംബം

`ഗര്‍ഭപാത്രം` ഒരു പരിശീലനക്കളരി!

`ഗര്‍ഭപാത്രം` ഒരു പരിശീലനക്കളരി!

By

ക്കള്‍ക്കുവേണ്ടിയാണ്, ജീവിക്കുന്നതും അദ്ധ്വാനിക്കുന്നതും എന്നു പറയുന്ന അനേകം വ്യക്തികളുണ്ട്. മക്കളില്ലാത്തതുമൂലം വേദനയനുഭവിക്കുന്ന ദമ്പതികളും അനേകരാണ്. ജനിച്ച മക്കളുടെ ദുഃര്‍നടപ്പുകൊണ്ട് ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരും കുറവല്ല! ഈ വിഭാഗങ്ങളേക്കാള്‍ അധികം,... Read More

171 2272
ഇപ്പോഴുള്ളവന്‍ നിന്‍റെ ഭര്‍ത്താവല്ല!

ഇപ്പോഴുള്ളവന്‍ നിന്‍റെ ഭര്‍ത്താവല്ല!

By

രിക്കല്‍ സമരിയായിലെ 'സിക്കാര്‍' എന്ന പട്ടണത്തിനു സമീപമുള്ള യാക്കോബിന്‍റെ കിണറ്റിന്‍കരയില്‍വച്ച് ഒരു സമരിയാക്കാരി സ്ത്രീയെ യേശു കണ്ടുമുട്ടി. അവളോട് ജീവജലത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയം അവിടുന്ന് സംസാരിക്കുന്നതായി യോഹന്നാന്‍റെ സുവിശേഷത്തില്‍... Read More

136 1197
തകര്‍ന്നടിയുന്ന കുടുംബബന്ധങ്ങള്‍!

തകര്‍ന്നടിയുന്ന കുടുംബബന്ധങ്ങള്‍!

By

'കൂടുമ്പോള്‍ ഇമ്പമുള്ളത്' എന്നാണ് കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. എന്നാല്‍, ഇന്ന് ആ അവസ്ഥകള്‍ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം? പല ഉത്തരങ്ങളുണ്ട്. ചില ഘടകങ്ങള്‍... Read More

91 1506

LOG IN

Lost your password?

SIGN UP

LOST PASSWORD